Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Retourneren en annuleren

Retourneren en annuleren

Wilt u uw aankoop retourneren? Als u een aankoop doet bij EPD Mobile BVBA, krijgt u 14 kalenderdagen bedenktijd. U kunt uw product gewoon retourneren, zonder opgave van reden naar het door ons aangegeven retouradres welke u ontvangt na schriftelijke aanmelding van uw retour. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, hebben wij van u een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring (per post of e-mail) nodig, waarin u ons op de hoogte stelt van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Pak het product slechts in die mate uit of gebruik het alleen voor zover dat nodig is om te beoordelen of u het wenst te behouden. Indien het redelijkerwijs mogelijk is het product retour te sturen in de originele productverpakking, is dit vereist voor terugname. Was het product bij ontvangst defect en/of beschadigd, en wilt u het daarom terugsturen? Dan is het belangrijk het mankement zo snel en specifiek mogelijk aan ons te melden.

Onderstaande bepalingen vormen een nadere uitwerking van het hierover bepaalde in onze Algemene Voorwaarden.

 1. Het wettelijke recht om de koop binnen 14 kalenderdagen te ontbinden geldt slechts voor consumenten. Voor kopers die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt deze regeling niet.
 2. Kopers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen hun verklaring tot ontbinding binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product uitoefenen op de volgende wijzen:
  2.1 Via het modelformulier van herroepping voor zover dit wordt voorzien
  2.2 Schriftelijk per post
  2.3 Via e-mail naar het opgegeven e-mailadres
  2.4 Via het contactformulier op de website
 3. Uiterlijk 14 kalenderdagen na ontbinding van de overeenkomst dient het product –onbeschadigd en in goede staat- aan EPD Mobile BVBA te worden teruggezonden in de originele verpakking, met alle toebehoren. De aankoopprijs wordt door EPD Mobile BVBA aan de koper terugbetaald binnen 14 dagen na de datum waarop het product waarmee de ontbinding is ingeroepen EPD Mobile BVBA heeft bereikt, indien aan de voorwaarden voor het correct terugsturen is voldaan.
 4. Alleen de directe verzendkosten komen ten laste van EPD Mobile, tenzij de koper voor een andere wijze van levering dan de door EPD Mobile aangeboden goedkoopste standaardlevering kiest.
 5. Tijdens de bedenktermijn bent u gerechtigd na te gaan of het geleverde conform is aan de aanbieding. Dit omvat echter NIET het recht om de producten te gebruiken waardoor ze onverkoopbaar worden als u zou besluiten ze terug te sturen. Indien de producten door de koper niet of in beschadigde of verminderde toestand worden teruggezonden, moet de koper de daardoor ontstane schade vergoeden, ook indien de schade een gevolg is van gebruik conform de voorschriften van de fabrikant. Dit is alleen anders wanneer de schade slechts is ontstaan bij een eenmalig uitproberen van het product, zoals dat in een winkel ook zou kunnen. De koper kan de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste maatregelen te nemen om schade of beschadiging te voorkomen. Houd daarom ook het verpakkingsmateriaal bij waarin de artikelen origineel geleverd werden. Artikelen die tijdens de bedenktermijn teruggestuurd worden, dienen in elk geval steeds in de originele verpakking verpakt te worden, samen met alle toebehoren, zoals kabels en gebruiksaanwijzingen. Ook als u na de bedenktermijn een artikel onverhoopt wegens een defect zou moeten terugsturen, weet u zeker dat u het product veilig kunt verpakken als u de originele verpakking bewaart. EPD Mobile BVBA kan dan ook geen transportaansprakelijkheid aanvaarden als artikelen ondeugdelijk verpakt, in andere verpakkingen dan de originele, worden teruggestuurd.
 6. De koper is verplicht om het product uiterlijk 14 kalenderdagen na de ontbinding aan EPD Mobile BVBA terug te zenden, conform de instructies van EPD Mobile BVBA.
 7. De bewijslast ten aanzien van het herroeppingsrecht rust op de koper. De koper dient dus te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 8. Het herroepingsrecht geldt overigens uitdrukkelijk niet voor:
  – Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument
  – Die duidelijk persoonlijk van aard zijn
  – Die snel kunnen bederven of verouderen en die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  – Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft
  – Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

Annulering

Wilt u een nog niet ontvangen bestelling annuleren? Neem dan contact op met onze klantenservice via mail (info@epdmobile.com), dan annuleren wij kosteloos uw bestelling. Een eventuele, door ons ontvangen vooruitbetaling wordt meestal binnen enkele werkdagen (en uiterlijk binnen 14 dagen) teruggestort.

Trending